Algemene voorwaarden

### Algemene Voorwaarden

**Inleiding**

Welkom bij Spiritjew. Door onze website te bezoeken en/of een aankoop bij ons te doen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") en stemt u in met het volgende beleid. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze website.

**1. Aanvaarding van de Voorwaarden**

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u geen gebruik maken van onze diensten.

**2. Wijzigingen in de Voorwaarden**

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze pagina zijn geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze Voorwaarden te controleren op wijzigingen.

**3. Toegang en Gebruik van de Dienst**

U mag onze website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden. U stemt ermee in om onze website niet te gebruiken voor enig onwettig of ongeautoriseerd doel.

**4. Auteursrechten en Intellectueel Eigendom**

Alle inhoud op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's en software, is het eigendom van Spiritjew en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud niet kopiëren, distribueren of wijzigen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

**5. Gebruikersaccounts**

Om bepaalde functies van onze website te gebruiken, moet u een account aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

**6. Betalingen en Facturering**

Alle betalingen op onze website moeten volledig en tijdig worden voldaan. We behouden ons het recht voor om een bestelling te annuleren als de betaling niet is ontvangen of als er betalingsproblemen optreden.

**7. Beëindiging van de Dienst**

We behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze website en diensten te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, indien u deze Voorwaarden overtreedt.

**8. Beperking van Aansprakelijkheid**

Spiritjew is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van onze website of diensten.

**9. Privacy**

Uw gebruik van onze website is ook onderworpen aan ons Privacybeleid, waarin wordt uitgelegd hoe we uw informatie verzamelen en gebruiken.

**10. Toepasselijk Recht**

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [Uw Land]. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in [Uw Land].

**Contact**

Voor vragen over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op spiritjewe@gmail.com.